Strona głownaRegulaminKontaktDodaj ogłoszenie

Prace maturalne z języka polskiego - Warszawa

Przez ostatnie 8 lat napisałem już ponad 4.200 prac maturalnych z polskiego. Każda z nich została dobrze oceniona przez egzaminatorów. średnia ilość zdobytych punktów to 18/20. Wszystkie moje prace maturalne z polskiego posiadają poprawnie wykonaną bibliografię, ramowy plan wypowiedzi, oraz treść wypowiedzi. Cena to 49zł za pełen komplet

email: prezentacjamaturalna1@o2.pl
strona internetowa: www.gotowe-prezentacje.pl


PRACA MATURALNA Z JĘZYKA POLSKIEGO:

Przedstaw i omów zjawisko natrętów językowych we współczesnej polszczyźnie. Przywołaj i przeanalizuj
Przedstaw i porównaj funkcjonowanie wybranego motywu mitologicznego w różnych dziedzinach sztuki.
Przedstaw i porównaj manifesty programowe dwóch pokoleń literackich na wybranych przykładach.
Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich różnych epok.
Przedstaw i porównaj postacie szaleńców w wybranych tekstach literackich.
Przedstaw i porównaj różne kreacje dzieci w literaturze
Przedstaw i porównaj różne sposoby ukazania dziecka w literaturze. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane teksty.
Przedstaw i porównaj różne ujęcia motywu przyjaźni w literaturze
Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania tragedii narodu żydowskiego w literaturze i filmach.
Przedstaw i porównaj wizję Boga, człowieka i świata w twórczości Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa Szarzyńskiego
Przedstaw i porównaj zachowania Polaków w trudnych chwilach dziejowych na podstawie wybranych przykładów.
Przedstaw i zanalizuj wybrane wiersze erotyczne
Przedstaw i zinterpretuj literackie portrety ukochanych kobiet w twórczości różnych epok.
Przedstaw Ikara, Syzyfa i Prometeusza jako symbole określonych postaw w literaturze różnych epok
Przedstaw inspiracje mitologiczne w literaturze i multimedialnych grach komputerowych na wybranych przykładach
Przedstaw inspiracje starogermańskie i skandynawskie w Trylogii Tolkiena
Przedstaw jak postać buntownika jest kreowana w literaturze i innych dziedzinach sztuki (malarstwie, filmie)
Przedstaw jakie prawdy o człowieku odkrywa literatura wojenna
Przedstaw język jako narzędzie manipulacji w powieści G. Orwella Rok 1984
Przedstaw konflikt pokoleń i twórców lub bohaterów jako temat literacki.
Przedstaw konflikty rodzinne. Odwołując się do utworów wybranych epok literackich.
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat.
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej. czy udało im się odbudować świat wartości
Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości 2
Przedstaw kreacje Żydów w literaturze, odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
Przedstaw literacki i malarski wizerunek Szatana na przykładach różnych epok.
Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych dzieł lit.
Przedstaw literacki wizerunek Szatana na przykładzie wybranych utworów z różnych epok.
Przedstaw literackie portrety dzieci i młodzieży w wybranych utworach literackich XIX wieku
Przedstaw literackie, malarskie i historyczne inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego
Przedstaw literackie, malarskie i historyczne inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego2
Przedstaw mechanizmy powstawania błędów językowych.
Przedstaw modele bohaterskiej śmierci i omów ich związek z kulturą epoki. Dokonaj interpretacji tekstów literackich wybranej epoki
Przedstaw motyw funkcjonowania w świecie dobra i zła...
Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych epok.
Przedstaw motyw samotności człowieka w znanych ci utworach literackich.
Przedstaw motyw samotności ilustrując wypowiedź przykładami tekstów kultury z różnych epok.
Przedstaw motyw wesela w literaturze na przykładzie wybranych utworów
Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok
Przedstaw na przykładach reguły rządzące udaną konwersacją.
Przedstaw na wybranych przykładach literackie ujęcia motywu pożegnania
Przedstaw na wybranych przykładach obraz holokaustu w literaturze polskiej.
Przedstaw na wybranych przykładach obrazy Niemców w literaturze polskiej różnych epok.
Przedstaw na wybranych przykładach różne kreacji matki w literaturze i sztuce
Przedstaw obecność oraz funkcje wybranego motywu biblijnego w literaturze polskiej.
Przedstaw obraz działania systemów totalitarnych w literaturze polskiej i obcej (na wybranych przykładach)
Przedstaw obraz świata, Boga i społeczeństwa w literaturze dwóch epok.
Przedstaw osobowość totalitarną, odwołując się do wybranych przykładów z literatury i filmu
Przedstaw oświeceniowe wzorce i antywzorce w wybranych utworach literackich.
Przedstaw poezję dwudziestolecia międzywojennego Jako wyraz charakteru epoki.
Przedstaw portret doktora w wybranych utworach literackich różnych epok
Przedstaw portret kobiety w literaturze różnych epok na wybranych przykładach.
Przedstaw portrety kobiet fatalnych, odwołując się do wybranych utworów dwóch epok literackich.
Przedstaw postawy ikaryjskie w literaturze polskiej. Omów na dowolnie wybranych przykładach.
Przedstaw postawy Polaków wobec sprawy ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji.
Przedstaw problem ludzkiego cierpienia w literaturze antycznej
Przedstaw relację między rodzicami i dziećmi. Na podst. literatury i filmu.
Przedstaw rolę i funkcję motywów patriotyczno-niepodległościowych w kształtowaniu postaw Polaków II połowy XIX i na początku XX wieku.
Przedstaw rożne postawy zachowania ludzi w obliczu zła na przykładzie wybranych utworów literackich rożnych epok
Przedstaw rożne spojrzenie twórców na dwór szlachecki
Przedstaw rożne świadectwa holokaustu utrwalone na kartach wybranych dzieł współczesnej prozy i poezji
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX w.
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej
Przedstaw różne formy zniewolenia człowieka na wybranych przykładach literatury polskiej i powszechnej XX wieku
Przedstaw różne koncepcje ludzkiego losu na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Przedstaw różne koncepcje piękna w literaturze, malarstwie i architekturze
Przedstaw różne koncepcje theatrum mundi, analizując wybrane utwory dwóch epok.
Przedstaw różne modele państwa w wybranych utworach literackich różnych epok.
Przedstaw różne motywy realizacji marności (vanitas) i przemijania w literaturze, analizując wybrane utwory
Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych Ci utworach literackich.
Przedstaw różne oblicza totalitaryzmu w literaturze odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw różne obrazy dziecka i określ ich funkcje artystyczne w wybranych utworach literackich
Przedstaw różne postawy wobec doświadczeń wojenno-okupacyjnych w poezji polskiej. omów zagadnienie w oparciu o wybrane teksty
Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
Przedstaw różne rodzaje miłości w literaturze na podstawie odpowiednio dobranych przykładów
Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Przedstaw różne sposoby heroizacji bohatera w wybranych dziełach literackich i tekstach kultury masowej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Przedstaw różne sposoby kreacji ludzkiej egzystencji w literaturze(np. życie jako labirynt, teatr, sen)
Przedstaw różne sposoby kreowania kobiet upadłych w literaturze i sztuce.
Przedstaw różne sposoby kreowania postaci poszukujących sensu istnienia na podstawie analizy przykładów
Przedstaw różne sposoby wykorzystania motywu cierpienia w literaturze, odwołując się do wybranych utworów.
Przedstaw różne sposoby wykorzystywania groteski w wybranych utworach literackich
Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok.
Przedstaw różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok
Przedstaw różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie, analizując wybrane przykłady
Przedstaw różne ujęcia motywu patrioty na wybranych przykładach literackich.
Przedstaw różne ujęcia motywu światła i ciemności. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Przedstaw różne ujęcia motywu trójkąta małżeńskiego w wybranych utworach literatury polskiej i obcej
Przedstaw różne ujęcia problematyki holocaustu w literaturze polskiej odwołując się do wybranych utworów
Przedstaw różne ujęcia scen batalistycznych w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych przykładów
Przedstaw różne ujęcia tragizmu losu ludzkiego odwołując się do wybranych przykładów literackich
Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie
Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej
Przedstaw słynne pary kochanków w literaturze polskiej i powszechnej.
Przedstaw specyfikę reportaży Ryszarda Kapuścińskiego i omów stosowane w nich zabiegi artystyczne
Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu domu rodzinnego i jego roli w literaturze wybranych epok.
Przedstaw sposoby kreowania i funkcjonowania postaci lekarek i lekarzy w literaturze różnych epok
Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych w utworach literackich różnych epok
Przedstaw sposoby ujęcia motywu anioła w literaturze i omów jego funkcje (na wybranych przykładach
Przedstaw sposoby ujmowania tematyki Holocaustu w literaturze polskiej i filmie zagranicznym na konkretnych przykładach.
Przedstaw sposoby ukazywania ukochanych kobiet w literaturze różnych epok.
Przedstaw sposoby wykorzystywania motywów biblijnych i mitologicznych w literaturze
Przedstaw sposoby wyrażania uczuć do kobiety w twórczości wybranych poetów różnych epok.
Przedstaw sposób i formę ekranizacji opowiadań Iwaszkiewicza w filmach Andrzeja Wajdy
Przedstaw sposób i formę ekranizacji opowiadań Iwaszkiewicza w filmach Andrzeja Wajdy.
Przedstaw sposób kreowania postaci historycznych w literaturze i sztuce na wybranych przykładach.
Przedstaw sposób wykorzystania motywu wampira w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
Przedstaw stosunek do przeszłości narodowej w wybranych utworach H. Sienkiewicza, S. Żeromskiego, S. Wyspiańskiego.
Przedstaw subkultury, jako źródło inspiracji literatury i filmu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Przedstaw temat fascynacji codziennością i zwyczajnością w twórczości wybranych (3-4) pisarzy
Przedstaw temat odwołując się do podanych przykładów Obłęd, choroba psychiczna, szaleństwo. Przedstaw funkcjonowanie motywów w wybranych utworach literackich i dziełach filmowych
Przedstaw tragiczne losy kobiet w obozach pracy i obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Odwołaj się do wybranych tekstów literatury i filmów
Przedstaw treść patriotyczne ujęte w tematyce porozbiorowej.
Przedstaw twórczość poetycka Skamandrytów i oceń ja z perspektywy człowieka XXI wieku.
Przedstaw wątki miłosne w wybranych utworach lit. i wykaz ich związek z epoką.
Przedstaw wielkie kreacje psychologiczne w dziełach Williama Szekspira na wybranych przykładach.
Przedstaw więź człowieka z przyrodą, oceń znaczenie tego zjawiska w wybranych przez siebie tekstach.
Przedstaw wizerunek Polski i Polaków w wybranych tekstach literackich
Przedstaw wizerunki śmierci. Porównaj różnorodne ujęcia tego motywu w literaturze i malarstwie różnych epok
Przedstaw wpływ fatum i wolnej woli na losy bohaterów, analizując celowo wybrane utwory z różnych epok
Przedstaw wpływ języka blogów na współczesną polszczyznę, odwołując się do wybranych przykładów.
Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich, odwołując się do przykładów z różnych epok.
Przedstaw wpływ rodziców na kształtowanie się osobowości i losów wybranych bohaterów literackich
Przedstaw wybrane kreacje literackie bohaterów, którzy krzywdzą innych
Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.
Przedstaw zjawisko zapożyczeń w języku polskim na przykładach współczesnych tekstów literackich lub publicystycznych.
Przedstaw złożoność psychiki ludzkiej i konsekwencje złych doświadczeń w życiu człowieka, odwołując się do wybranych przykładów
Przedstaw znaczenie motywu snu w Biblii i mitologii. Odwołaj się do wybranych przykładów
Przedstaw związek malarstwa A. Gierymskiego z problematyką utworów pozytywistycznych, odnosząc się do wybranych przykładów
Przedstaw, w jaki sposób funkcjonują w literaturze polskiej wybrane mity narodowe. Odwołaj się do analizy i interpretacji
Przełom moralny w postawie bohatera. Określ jego przyczyny i skutki na wybranych przykładach
Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
Przemiana bohatera w literaturze. Omów problem, wykorzystując przykłady z różnych epok.
Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem odnosząc się do kreacji wybranych postaci.
Przemiana wewnętrzna jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego. Omów problem na wybranych przykładach
Przemiana wewnętrzna jako motyw literacki i ważny element określający osobowość bohaterów. Omów na wybranych przykładach
Przemiana wewnętrzna jako motyw określający osobowość bohatera literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
Przemiana wewnętrzna, jako czynnik charakteryzujący bohatera literackiego
Przemiany wzorca wojownika i rycerza w kontekście historycznym. Zestaw i porównaj na wybranych przykładach z różnych epok.
Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich.
Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów
Przestrzenie nierealne, fantastyczne, zaświaty w literaturze. Omów rolę i sposób ich przedstawiania na podstawie wybranych tekstów
Prześledź i oceń, jaką rolę odgrywa podróż w życiu bohatera romantycznego, antycznego i współczesnego.
Przewrotność i złożoność ludzkich losów w twórczości wybranych pisarzy i filmach Woody Allena. Omów na przykładach.
Przezwiska w żargonie uczniowskim. Dokonaj analizy słowotwórczej i etymologicznej zgromadzonego materiału
Przeżycie czytelnicze jako ważny motyw biografii bohatera literackiego
Przybytek wiedzy czy piekło na ziemi - omów obraz szkoły na przykładzie wybranych tekstów literackich.
Przyczyny i konsekwencje przyjmowania przez człowieka różnych postaw wobec zła. Określ je, odwołując się do wybranych utworów literatury współczesnej.
Przyczyny i skutki samotności człowieka XX w. Omów problem w oparciu o wybrane teksty kultury
Przyczyny niepowodzeń w życiu bohaterów-przedstaw w oparciu o wybrane utwory literackie
Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka. omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich
Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do wybranych dzieł literackich
Przykłady parodii w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Przyroda (góry) literaturze i malarstwie. Ukaz podobieństwa lub różnice w jej obrazowaniu
Przyroda tatrzańska jako inspiracja dla poetów i malarzy w okresie Młodej Polski. Omów temat, porównując wybrane teksty…
Przyroda w literaturze i sztuce młodopolskiej. Przeanalizuj sposoby jej ukazania odwołując się do wybranych przykładów
Przywołaj i porównaj portrety ludzi młodych różnych epok
Przywołaj różne ujęcia obrazu końca świata w literaturze. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady
Przywołując przykłady literackie i filmowe, przedstaw poetykę kryminału oraz wskaż przyczyny jego popularności.
Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.
Przywołując wybrane przykłady rozważ rolę literatury fantasy w edukacji czytelniczej młodego człowieka.
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów.
Ptak jako motyw w literaturze i sztuce. Omów sposób jego kreowania, znaczenie symboliczne i funkcje w wybranych tekstach 1
Publicystyka polityczna okresu staropolskiego.
Pycha jako czynnik determinujący działania człowieka. Określ jej źródła i konsekwencje, analizując wybrane utwory literac
Racjonaliści i szaleńcy na kartach literatury. Przedstaw ich kreacje odwołując się do wybranych przykładów
Radość życia dążenie do osiągnięcia szczęścia osobistego w dziełach pisarzy renesansu i wybranej późniejszej epoki
Raj na ziemi. Omów różne obrazy arkadii w oparciu o utwory literackie różnych epok.

Rap - profanacja sztuki czy poezja XXI wieku. Omów problem analizując język wybranych utworów
Rap tylko subkultura, czy już sztuka. Omów zagadnienie na wybranych tekstach utworów, analizując ich język
Realia życia w PRL w tragikomicznym ujęciu filmowym i literackim. Zinterpretuj celowo wybrany materiał, zwracając uwagę na wyznaczniki poetyki i groteski.
Realizacja i znaczenie motywu snu w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Realizacje filmowe powieści Henryka Sienkiewicza. Porównaj pierwowzór literacki z wybranym filmem
Realizm magiczny w literaturze i filmie, przedstaw na wybranych przykładach.
Realizm magiczny w literaturze.
Realizm magiczny w prozie iberoamerykanskiej. Omów zjawisko na wybranych przykładach
Recepta na szczęście. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literackie
Refleksje antropologiczne w poezji Wisławy Szymborskiej. Zanalizuj celowo wybrane wiersze poetki
Refleksje o istocie wolności człowieka na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok
Refleksyjny charakter twórczości Agnieszki Osieckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
Region świętokrzyski w literaturze. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich
Rej i Kochanowski ocen postawy twórcze.
Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam.
Reklamy radiowe. Przedstaw językowe formy ekspresji charakterystyczne dla tej formy wypowiedzi
Relacja Mistrz - uczeń. Przedstaw różnorodność literackich ujęć tematu.
Relacje człowieka z Bogiem. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich
Relacje miedzy Bogiem a człowiekiem w literaturze. Omów problem odnosząc się do wybranych utworów
Relacje miedzy dziećmi, a rodzicami. Zaprezentuj różnorodne ujęcie tematu odwołując się do wybranych utworów literackich
Relacje między braćmi jako motyw literacki. Zanalizuj wybrane przykłady z różnych epok.
Relacje między człowiekiem a Bogiem w literaturze średniowiecza, renesansu i baroku.
Relacje między dworem a wsią ukazane w literaturze różnych epok. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów
Relacje mistrz i uczeń. Rozwiń temat analizując wybrane dzieła literackie +PPT
Relacje o bohaterach stojących wobec trudnego wyboru postawy życiowej
RELACJE POLSKO-ŻYDOWSKIE NA PODSTAWIE LITERATURY I ZRODEL POZALITERACKICH
Relacje polsko-żydowskie ukazane w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane utwory
Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury XIX w.
Relacje rodziców z dziećmi. Omów sposób prezentowania zagadnienia na przestrzeni epok
Renesansowa filozofia życia wyrażona w utworach Jana z Czarnolasu. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
Renesansowa harmonia i barokowy niepokój. Rozważ zagadnienia na wybranych przykładach literackich.
Reportaż literacki - tradycje, gatunek, tematy, funkcja społeczna, stosunek do literatury. Omów, poddając analizie wybrane przykłady
Reporterskie mistrzostwo Ryszarda Kapuścińskiego. Odwołując się do wybranych tekstów pisarza, omów temat.
Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na dwóch przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
Retoryka w teorii i praktyce. Zaprezentuj sztukę argumentacji i perswazji na wybranych przykładach
Rock, Rap, Hip-hop, poezja śpiewana. Zaprezentuj obraz świata i człowieka (współczesnych subkultur młodzieżowych), jaki wyłania się z tekstów utworów reprezentujących te i inne gatunki muzyczne.
Rodzaje bohaterstwa. Zanalizuj różnorodność postaw i sposób ich przedstawienia w wybranych utworach literackich
Rodzaje funkcje frazeologizmów w wybranych sloganach reklamowych. Omów i oceń zjawisko
Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury, w konfrontacji z Twoim modelem życia.
Rodzice i dzieci w utworach literackich różnych epok. Omów na wybranych przykładach, zachowując chronologię epok.
Rodzice i dzieci, czyli konflikty pokoleniowe w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych utworów
Rodzina i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku. Prześledź różne ujęcia tematu na wybranych przykładach
Rodzina i jej wpływ na kształtowanie się wizji świata , zachowania i poglądy dzieci.
Rodzina jako motyw literacki. O mów i ocen wzorce rodzinne prezentowane w literaturze dwóch wybranych epok
Rodzina jako temat literacki. Omów go, odwołując się do wybranych utworów
Rola aluzji i komizmu w tytułach prasowych.
Rola dekalogu we współczesnym świecie na podstawie filmów Krzysztofa Kieślowskiego
Rola domu w życiu bohaterów literackich. Rozwiń temat na wybranych przykładach
Rola doświadczeń młodzieńczych w biografii bohaterów literackich.
Rola Dzieciństwa w kształtowaniu się osobowości człowieka.
Rola i znaczenie miłości. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów Adama Mickiewicza
Rola i znaczenie poezji w życiu człowieka. Omów na przykładzie twórczości wybranego poety
Rola i znaczenie przypowieści w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach
Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i multimedialnych grach komputerowych. Rozważ problem przywołując…
Rola inspiracji mitologicznych w literaturze, filmie i w multimedialnych grach komputerowych. Rozważ problem przywołując…
Rola kobiety Polki w czasach próby historycznej. Zanalizuj i porównaj motyw na wybranych przykładach z literackich.
Rola kobiety w życiu bohaterów literackich.
Rola książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich. Omów temat, analizując utwory z różnych epok
Rola książki i jej lektury w kreacji wybranych postaci literackich. Omów temat, analizując utwory z różnych epok2
Rola lektur w kształtowaniu osobowości bohaterów literackich porównaj różne ujęcia tego tematu w literaturze.
Rola mafii w życiu człowieka.
Rola miłości, jako czynnik determinujący życie bohaterów.
Rola miłości, jako czynnika determinującego życie bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach.
Rola młodzieńczych lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw problemy na wybranych przykładach.
Rola motywu wędrówki w literaturze i filmie. Omów wykorzystując wybrane dzieła literackie i filmowe.
Rola muzyki w utworze literackim. Omów na wybranych przykładach.
Rola państwa w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach
Rola pieniądza w życiu bohaterów literackich – przedstaw temat odwołując się do przykładów z różnych epok
Rola podstępu, przemyślności i sprytu w życiu ludzkim. przedstaw sposoby realizacji motywu, odwołując się do wybranych tekstów
Rola poety w literaturze różnych epok.
Rola pracy w literaturze, jej wpływ na postacie, omów temat na podstawie dowolnych przykładów
Rola pracy w życiu człowieka. Zanalizuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok +PPT
Rola przedmiotów magicznych w literaturze fantastycznej na podstawie Władcy Pierścieni i Hobbita, czyli tam i z powrotem +PPT
Rola przemiany w życiu bohaterów literackich. Przedstaw temat na wybranych utworach dwóch epok.
Rola przyjaźni w życiu człowieka. Omów temat w oparciu o wybrane utwory
Rola rodziny w literaturze polskiej, jej blaski i cienie. Analiza na podstawie wybranych utworów.
Rola służby w utworach komediowych. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie różnych epokach literackich
Rola symbolizmu w literaturze młodopolskiej
Rola sztuki i artysty w świetle publicystycznych i poetyckich manifestów różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach
Rola świata nadprzyrodzonego w dziele literackim.
Rola tańca w przedstawieniach teatralnych. Omów na wybranych przykładach
Rola używek w literaturze i sztuce
Rola wątków autobiograficznych w twórczości wybranych autorów
Rola wędrówki w życiu wybranych bohaterów literackich. Omów zagadnienia odwołując się do wybranych przykładów.
Rola wizji, snu, proroctwa jako motyw na wybranych przykładach w literaturze
Rola współczesnej reklamy w kreowaniu obrazu rzeczywistości środki językowe.
Romantycy muszą zginąć. Dzisiejszy świat nie dla nich (B. Prus Lalka). Omów nawiązania do wartości propagowanych przez romantyków w literaturze(i sztuce) późniejszych epok i skomentuj postawioną w cytacie tezę.
Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między nimi.
Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty literackie
Romantyczny- buntownik. Omów różne kreacje buntowników w literaturze romantyzmu.
Romantyczny kochanek. Scharakteryzuj sposoby budowania jego kreacji na podstawie analizy dowolnie wybranych utworów +PPT
Romantyków spojrzenie na świat. omów temat na wybranych przykładach literatury
Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej. Omów na dowolnych przykładach.
Rosja i Rosjanie w literaturze. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
Rosja i Rosjanie w oczach pisarzy - dokonaj próby porównania i oceny sposobów mówienia o państwie i społeczeństwie, wykorzystując wybrane teksty literackie twórców
Rosja w oczach jej pisarzy- porównaj sposób mówienia o państwie i społeczeństwie na podstawie dwóch dzieł wybranych autorów
Rosja w oczach polskich pisarzy. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach
Rosja-kraj, który zachwyca i przeraża. Analizując utwory literackie (np. „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego, „Dziady” A. Mickiewicza ), przedstaw problematykę.
Rozmowa człowieka z Bogiem. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Rozmowy człowieka z Bogiem w literackim przekazie twórców epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Rozmowy człowieka z Bogiem. Ukaż to zagadnienie w oparciu o literacki przekaz utworów różnych epok +PPT
Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
Rozstanie bliskich sobie osób ukazane w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu w wybranych utworach różnych epok.
Rozum i uczucie jako dwie sprzeczne racje. Omów temat na wybranych przykładach z literatury
Rozważ na przykładach literackich jak pojmowano Boga w różnych epokach.
Rozważ problem powinności rządzących wobec narodu na podstawie wybranych utworów
Rozważ przyczyny i konsekwencje samotności bohaterów różnych epok
Rozważ tezę, że Helena, Izolda, Julia to symbole wielkich namiętności.
Rozważ, czy polski dramat współczesny stworzył swój typ bohatera
Rozważania nad sensem życia na podstawie literatury antycznej, staropolskiej i współczesnej
Rożne obrazy miasta w literaturze i filmie. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane dzieła sztuki.
Rożne sposoby poszukiwania szczęścia. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich średniowiecza i odrodzenia.
Różewicz-nihilista, antypoeta? Odpowiedz na pytanie odwołując się do poezji Tadeusza Różewicza.
Różne aspekty cierpienia w literaturze polskiej lub obcej.
Różne aspekty cierpienia w literaturze wybranych epok.
Różne aspekty samotności. Rozważ problem, wykorzystując przykłady z literatury
Różne funkcje motywu apokalipsy. Rozważ na wybranych przykładach literackich
Różne funkcje motywu miasta w literaturze na podstawie wybranych tekstów
Różne funkcje motywu ogrodu w literaturze i sztuce
Różne funkcje motywu snu w literaturze. Omów je, odwołując analizując wybrane utwory literackie
Różne funkcje toposu wędrówki. Omów na przykładach dzieł literackich
Różne kreacje aniołów od antyku do współczesności. Omów na wybranych przykładach z literatury różnych epok
Różne kreacje bohaterów prozy z R.R Tolkiena. Omów temat na wybranych przykładach utworów
Różne kreacje bohaterów z ludu. Zaprezentuj ich wizerunki, odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne kreacje kobiety fatalnej w literaturze. zaprezentuj na wybranych przykładach.
Różne kreacje kobiety w literaturze romantycznej.
Różne kreacje kobiety w literaturze XX wieku. Omów i zinterpretuj ujęcia motywu na wybranych przykładach
Różne kreacje magów i czarodziejów, omów temat analizując wybrane przykłady
Różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów 1
Różne kreacje mężczyzn w literaturze i filmie. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów 2
Różne kreacje postaci matki- omów zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł literackich.
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je analizując wybrane utwory
Różne metody walki z zaborcą przedstawione w literaturze dziewiętnastego wieku. Omów je, analizując wybrane utwory 2
Różne metody walki z zaborcą w literaturze XIX wieku.
Różne modele patriotyzmu. Przedstaw bohaterów literackich realizujących owe wzory
Różne motywy samotności człowieka w świecie. Porównaj je analizując wybrane utwory literackie
Różne oblicza cierpienia. Przedstaw na wybranych przykładach literatury obcej i polskiej.
Różne oblicza inteligentów w literaturze wybranych epok.
Różne oblicza kobiecego piękna w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów i porównaj wybrane przykłady
Różne oblicza kobiet w dramatach Williama Szekspira. Omów na wybranych przykładach.
Różne oblicza miłości na wybranych przykładach utworów epiki romantyzmu i modernizmu.
Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.
Różne oblicza patriotyzmu. Rozważ problem na przykładzie literatury dwóch wybranych epok. Pozytywizm i romantyzm
Różne oblicza Rosji. Omów temat, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Różne oblicza samotności bohaterów literackich. Omów problem analizując wybrane przykłady
Różne oblicza samotności i portrety literackich samotników. Scharakteryzuj zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
Różne oblicza samotności w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury.
Różne oblicza Stwórcy w literaturze i malarstwie wybranej epoki (np. romantyzmu). Zanalizuj wybrane teksty kultury, wykaż…
Różne oblicza szczęścia. Omów na wybranych przykładach.
Różne oblicza szczęścia. Przedstaw na podstawie utworów z literatury polskiej i obcej.
Różne oblicza władców i polityków na podstawie utworów...
Różne oblicza władzy. Omów zagadnienie , odwołując się do wybranych utworów literackich2
Różne obrazy domu w literaturze polskiej i obcej. Omów na wybranych przykładach.
Różne obrazy II Wojny światowej w literaturze i w filmie. Omów na wybranych przykładach
Różne obrazy matki. Rozwiń temat odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej
Różne obrazy miasta w literaturze. Omów problem, odwołując się do treści wybranych utworów.
Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory literatury polskiej i obcej
Różne obrazy Polski utrwalone na kartach literatury. Omów na wybranych przykładach.
Różne obrazy prowincji ukazane na kartach literatury polskiej i obcej. Omów na wybranych dziełach.
Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach2
Różne obrazy przyrody w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach
Różne obrazy rewolucji oraz ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów z literatury.
Różne obrazy szkoły w literaturze. Omówienie na wybranych przykładach.
Różne obrazy Żydów. Scharakteryzuj problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich z różnych epok.
Różne odmiany stylu publicystycznego i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach artykułów prasowych.
Różne portrety kobiet. Omów na przykładzie dowolnej epoki.
Różne portrety lekarzy w literaturze. Dokonaj analizy porównawczej wybranych tekstów literackich różnych epok
Różne portrety matki. Omów Problem, odnosząc się do wybranych utworów+ PPT.
Różne portrety Niemców w literaturze polskiej. Omów na przykładach z różnych epok
Różne postacie cierpienia i postaw wobec niego. Omów na przykładach
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je odwołując się do wybranych utworów literackich.
Różne postawy człowieka wobec okrucieństwa wojny. Przedstaw je, analizując wybrane utwory literatury XX wieku
Różne postawy i dylematy bohaterów literackich w sytuacji wyboru. Omów na wybranych przykładach.
Różne postawy wobec doświadczeń wojenno - okupacyjnych w literaturze XX wieku
Różne postawy człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury dwudziestego wieku
Różne przejawy buntu w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty.
Różne przyczyny samotności.
Różne przyczyny zagubienia bohatera literackiego w rzeczywistości. Omów zagadnienia analizując wybrane utwory
Różne rodzaje buntu. Omów na przykładach znanych Ci utworów literackich
Różne rodzaje komizmu w piosence kabaretowej. Dokonaj analizy wybranych utworów
Różne rodzaje miłości romantycznej w literaturze XIX wieku.
Różne rodzaje miłości romantycznej.
Różne rozumienie pojęcia patriotyzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich pochodzących z kilku epok
Różne spojrzenia na dwór szlachecki. Przedstaw w oparciu o wybrane przykłady z literatury.
Różne spojrzenia na wieś w literaturze renesansu, scharakteryzuj i porównaj, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów
Różne sposoby funkcjonowania tradycji biblijnej w literaturze.
Różne sposoby i formy mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienia, wykorzystując teksty prozatorskie, literaturę faktu, teksty filozoficzne i inne teksty kultury
Różne sposoby kreowania postaci dziecka w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby kreowania wizerunków władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych.
Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury1
Różne sposoby mówienia o II wojnie światowej. Omów zagadnienie, wykorzystując literaturę faktu oraz inne teksty kultury2
Różne sposoby mówienia o miłości w literaturze. Przeanalizuj i porównaj wybrane przykłady
Różne sposoby nawiązywania do mitów w literaturze i filmie fantasy. Omów na podstawie wybranych tekstów.
Różne sposoby odwołań do mitologii w poezji współczesnej
Różne sposoby opowiadania o doświadczeniach wojennych. Analizując zagadnienie, wykorzystaj np. prozę G. Herlinga-Grudzińskiego, T. Borowskiego, Z. Nałkowskiej.
Różne sposoby pisania o cierpieniu. Porównaj wybrane utwory konfrontując ich kształt literacki i wizerunki ludzi dotkniętych przez los
Różne sposoby pisania o wojnie. Przestaw problem na wybranych przykładach literackich
Różne sposoby postrzegania świata przez dziecko. Przedstaw specyfikę problemu na postawie wybranych utworów
Różne sposoby przedstawiania grozy systemu totalitarnego. Przedstaw na wybranych przykładach dzieł literackich.
Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami
Różne sposoby przedstawiania miłości w literaturze na przestrzeni wieków. Zilustruj wybranymi przez siebie przykładami2
Różne sposoby przedstawiania obozów koncentracyjnych. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych
Różne sposoby realizacji marzeń przez bohaterów literackich. Na podstawie literatury polskiej i obcej.
Różne sposoby ujęcia motywu matki w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach
Różne sposoby ujęcia motywu odpowiedzialności obywatelskiej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby ujęcia motywu tęsknoty. Zaprezentuj problem, odnosząc się do interpretacji kilku wybranych utworów literackich.
Różne sposoby ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych dzieł
Różne sposoby ujęcia motywu wojny na przestrzeni epok. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła literackie.
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne sposoby ujęcia problemu władzy w literaturze. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
Różne sposoby ujęcia toposu wsi. Omów problem odwołując się do wybranych utworów literackich
Różne sposoby ujęcia wsi w literaturze. Przeanalizuj i porównaj, odwołując się do utworów z różnych epok.
Różne sposoby ujmowania motywu religii w poezji. Omów temat na podstawie wybranych utworów
Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce.
Różne sposoby ukazywania piekła w literaturze i sztuce. Przedstaw je, odwołując się do wybranych dzieł literackich i plastycznych.
Różne sposoby ukazywania piękna ludzkiego ciała. Omów odwołując się do literatury.
Różne sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci. Scharakteryzuj je na przykładzie wybranych utworów literatury romantyzmu
Różne sposoby wykorzystania motywu zemsty w tekstach literackich.
Różne sposoby wykorzystania wątków kryminalnych w literaturze polskiej i obcej. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
Różne sposoby wykorzystywania motywu macierzyństwa w literaturze i sztuce. Rozwiń temat odwołując się do wybranych
Różne sposoby wykorzystywania motywu zemsty w tekstach literackich. Omów problem, dokonując analizy w wybranych tekstach literackich
Różne środowiska- różne sposoby komunikowania się. Scharakteryzuj cechy języka wybranych grup środowiskowych wykorzystując zebrany materiał językowy.
Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne typy miłości w literaturze. Omów na wybranych przykładach 2
Różne ujęcia macierzyństwa w literaturze i sztuce . Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia miłości w literaturze polskiej.
Różne ujęcia modelu rodziny w literaturze. Przedstaw je odwołując się do wybranych tekstów literatury
Różne ujęcia motywu Apokalipsy w literaturze i sztuce.
Różne ujęcia motywu apokalipsy w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Różne ujęcia motywu apokalipsy w poezji na przestrzeni epok. Omów w oparciu o wybrane utwory.
Różne ujęcia motywu artysty. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu buntu w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Przedstaw problem dokonując analizy wybranych dzieł.
Różne ujęcia motywu miłości w utworach pochodzących z różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Różne ujęcia motywu nauczyciela w literaturze. Omów na podstawie wybranych przykładów
Różne ujęcia motywu ofiary w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Różne ujęcia motywu podróży w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując celowo wybrane przykłady.
Różne ujęcia motywu powrotu do domu. Omów problem, wykorzystując wybrane przykłady literackie
Różne ujęcia motywu powstań narodowych. Omów, odwołując się do wybranych dzieł literackich, malarskich i muzycznych.
Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.

Dane ogłoszeniodawcy:


Dodatkowe opcje: